hoa hong sap thom binh duong, hoa hong sap binh duong, hoa sap thom binh duong, hoa sap binh duong, hoa hong sap thom, hoa sap thom, hoa hong sap thom gia re, boa sap thom gia re, hoa hong sap gia si, hoa hong sap thom gia si, hoa sap gia si

Menu

Tra điểm tích luỹ của Khách Hàng (25/04/2022)

Ưu đãi đối với Khách Hàng?

Khi mua hàng tại Hoa Sáp Thơm Bình Dương Quý Khách Hàng chỉ cần cho cung cấp thông tin Số Điện Thoại và Họ Tên sẽ nhận được những ưu đãi sau:

1. Quý Khách Hàng sẽ được nâng bậc thành viên theo tổng giá trị mua hàng, tương ứng với mỗi bậc thành viên Quý Khách Hàng sẽ nhận được % giảm giá tương ứng, cụ thể như sau:


Bậc SILVER ~ tổng giá trị mua hàng từ 2.000.000 vnđ - 5.000.000 vnđ ~ Chiết khấu 2%
Bậc GOLD ~ tổng giá trị mua hàng trên 5.000.000 vnđ - 10.000.000 vnđ ~ Chiết khấu 5%
Bậc DIAMOND ~ tổng giá trị mua hàng > 10.000.000 vnđ ~ Chiết khấu 10%

2. Tích điểm sau mỗi lần mua hàng với giá trị như sau:


50.000 vnđ ~ 1 điểm tích luỹ
1 điểm tích luỹ ~ 1.000 vnđ

- Với điểm tích luỹ Quý Khách Hàng có thể sử dụng để thanh toán cho những đơn hàng sau này

* Lưu ý: Quý Khách Hàng luôn luôn được cùng lúc 2 lợi ích trên khi mua bất kỳ sản phẩm nào tại Hoa Sáp Thơm Bình Dương tương đương với việc Quý Khách Hàng lúc nào cũng được chiết khấu trên 10% (đối với KH có bậc DIAMOND).

- Để Tra Điểm Tích Luỹ hiện có nhấn vào Tra Điểm Tích Luỹ
- Để xem danh sách Quý Khách Hàng có bậc GOLD nhấn vào GOLD
- Để xem danh sách Quý Khách Hàng có bậc DIAMOND nhấn vào DIAMOND

- Để xem hướng dẫn mua hàng mời Quý Khách Hàng nhấn vào hướng dẫn mua hàng

shiphangquangchau